NCC bygger skola i Träskända i Finland

NCC har fått en order värd cirka 255 MSEK för att bygga den nya Kinnariskolan i finska staden Träskända. Projektet kommer att bedrivas i partnering med kunden.

– Vi kommer att använda VDC (virtuell design och konstruktion) under byggfasen, vilket vi gjorde redan under utvecklingsfasen. På det sättet blir det möjligt att även göra slutanvändarna, det vill säga lärare och elever, delaktiga i projektet. Skolan byggs enligt en öppen byggmodell, vilket innebär att planerna kan justeras vartefter, även om bygget redan har påbörjats, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

Rivningsarbetet på platsen är redan genomfört. Två gamla byggnader samt tillfälliga undervisningslokaler kommer att finnas kvar på skolområdet under byggtiden.

Den nya skolan kommer att omfatta en förskola och en grundskola. Skolan väntas stå färdig till skolstart i augusti 2019.

Den nya Kinnariskolan ska ha en öppen inlärningsmiljö i enlighet med den nya läroplanen. Interiören kommer att vara flexibel och lätt att göra om – exempelvis kommer den centrala flerfunktionella lobbyn att användas både för att äta, ha samlingar och bedriva undervisning. Skolan kommer också att vara aktivitetsbaserad, så det kommer inte att vara traditionella klassrum med egna skolbänkar.

Ordern registreras i affärsområdet NCC Building i det fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Soini, chef för Building Finland, NCC, mika.soini@ncc.fi, +358 10 507 8711
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, anna.trane@ncc.se, + 46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.