NCC tecknar kreditfacilitet om 280 MEUR

NCC Treasury AB har per den 30 december 2021 tecknat en ny treårig revolverande kreditfacilitet om 280 MEUR, med två ettåriga förlängningsoptioner.

Kreditfaciliteten som är garanterad av NCC AB (publ) kommer att användas för NCC:s generella upplåningsbehov och ersätter en befintlig kreditfacilitet om 260 MEUR som tecknades 21 december 2020.

Deltagande banker i rollen som arrangörer är Danske Bank A/S, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och OP Corporate Bank plc. Danske Bank A/S var Documentation Agent och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) var Facility Agent.

– Vi är mycket nöjda över att ha tecknat denna kreditfacilitet med bankerna. Det är ett bevis på NCC:s finansiella styrka och trovärdighet och faciliteten stärker NCC:s finansiella stabilitet för de kommande åren, säger Charlotte Z. Lindstedt, Group Treasurer, NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Z. Lindstedt, Group Treasurer, NCC, 070 545 2054
Maria Grimberg, Head of Communication, NCC, 070 896 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.