NCC bygger skolor och förskolor i Pakilanpuisto i Helsingfors

NCC har ingått avtal med Helsingfors stad om att bygga skolor i området Pakilanpuisto i samverkan och med strikta miljömål. Ordervärdet uppgår till cirka 280 miljoner kronor.

De nya förskole- och skolbyggnaderna ska inrymma låg- och mellanstadium, högstadium samt en ungdomsgård, och ersätter förskolorna Havukka och Pakila. Dessutom kommer den befintliga lågstadiebyggnaden att renoveras. Samverkansavtalet kommer att genomföras i två faser och denna order avser den första fasen.

– Vi brinner för att få vara med och skapa nya inlärningsmiljöer. I byggandet drar vi nytta av digital teknik och verktyg som ska användas för att skapa och bearbeta information för det gemensamma beslutsfattandet i projektet. På tomten kommer det bland annat att finnas en drönare som mäter och kartlägger området, säger Joonas Saikkonen, avdelningschef Building Nordics, NCC.

I de nya mångsidiga och anpassningsbara lokalerna kan man utnyttja utrymmet på ett bättre och mer effektivt sätt. Lokalerna planeras tillsammans med slutanvändarna och kommer främst att bestå av träbyggnader vilket i det här fallet ger ett så litet koldioxidavtryck som möjligt, i enlighet med åtgärdsprogrammet Koldioxidneutralt Helsingfors 2035.

– De nya byggnaderna möjliggör samanvändning av lokalerna. Skolor och förskolor kan bedriva samarbete i säkra och ändamålsenliga lokaler, säger Jarmo Raveala, chef för enheten lokalservice i Helsingfors stad. Energieffektiviteten förbättras under tiden som byggnaderna är i bruk genom att man bland annat återvinner värme producerad av solen, människor, belysning och utrustning.

Byggnadsarbetet inleds i höst och beräknas vara färdigt i början av 2022. Projektet orderregistreras i affärsområde Building Nordics under andra kvartalet 2020.

Ytterligare information:
Anna Rasin, t f presschef NCC, 072-242 70 97, anna.rasin@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och 
fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.