NCC bygger Danmarks största vattenverk åt HOFOR

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har valt NCC som huvudentreprenör för att bygga ett nytt och modernt vattenverk på Själland i Danmark. Regnemark vattenverk är Danmarks största vattenverk. Ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK.

Illustration: HOFOR/PLH Arkitekter

NCC är en av Danmarks ledande entreprenörer inom vatteninfrastruktur och har under de senaste åren samarbetat med HOFOR med renovering och nybyggnation av vattenverken i Söndersö och Gevninge. Nu fortsätter samarbetet när NCC har fått i uppdrag att ansvara för renovering och nybyggnation av Danmarks största vattenverk Regnemark. Anläggningen ligger mellan Ringsted och Köge på Själland och förser Köpenhamnsområdet med mer än 14 miljarder liter dricksvatten per år.

– Stora, komplexa vattenverksprojekt som Regnemark är ett av NCC:s prioriterade segment och det ger oss möjligheten att utnyttja våra kärnkompetenser på bästa sätt. Ett stort projekt som det här kräver ett nära samarbete med HOFOR och vi ser det därför stor styrka att vi har haft ett bra samarbete i tidigare projekt. Det ger oss de bästa förutsättningarna för en bra process och ett lyckat projekt, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Projektet är en del av HOFORs storskaliga vattenverksprojekt, som omfattar modernisering av totalt sju regionala vattenverk som ska förse huvudstadsområdet med avhärdat dricksvatten. Anläggningen i Regnemark byggdes 1964 och det är nästa i raden av HOFORs vattenverk som ska ersättas med ett nytt, modernt vattenverk med en central avhärdningsanläggning och tillhörande nya drifts- och underhållsbyggnader.

NCC:s kontrakt omfattar bygg- och anläggningsarbetena av vattenverket. Arbetet påbörjas i början av 2024 och det beräknas vara färdigställt under 2026.

Uppdraget om cirka 600 MSEK kommer att orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.