NCC inleder samarbete om återuppbyggnaden av elektrolysverket i Skellefteå

NCC inleder ett samarbete med Boliden Mineral AB för att bygga upp det nedbrunna elektrolysverket vid Rönnskärsverken i Skelleftehamn utanför Skellefteå. Projektet görs i samverkan, och i en första fas ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Parallellt inleds förberedande tidskritiska markarbeten.

Rönnskärsverken sett från ovan. Foto: Boliden

Tillsammans med Boliden Mineral inleder nu NCC ett samarbete om återuppbyggnaden av det elektrolysverk som brann ned sommaren 2023. Den nya anläggningen kommer motsvara den tidigare anläggningen och det befintliga miljötillståndet.

Parterna ska nu inleda arbetet med projektering och planering, samt ta fram en målkostnad för hela projektet. Under våren kommer NCC och dotterbolaget Hercules Grundläggning även inleda visst arbete med tidskritiska moment som markarbeten, grundläggning och pålning.

– NCC har stor erfarenhet av både komplicerad anläggning och av industribyggnader, varför det här uppdraget passar NCC mycket bra. Vi har ett gott samarbete med Boliden Mineral, och genom att NCC involveras så tidigt i processen kommer vi kunna planera väl för kloka lösningar. Vi är glada över att få vara med och återställa den här industrianläggningen som är så viktig för Skellefteå och för Sverige, säger Hans Andersson, avdelningschef NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Rydberg, produktionschef NCC, 070-397 46 20, andreas.rydberg@ncc.se
Niklas Westman, communication partner NCC, 070-217 17 03, niklas.westman.ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.