Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2023

Högre vinst och bra orderingång

− NCC når målet för vinst per aktie på 16 SEK efter ett bra 2023, trots en tudelad byggmarknad och inga fastighetsförsäljningar säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • Högre rörelseresultat för helåret främst genom turnaround i Industry och ett starkt resultat i Infrastructure
 • God orderingång i kvartalet och för helåret men stora variationer i marknaden mellan segment och geografier
 • Inget fastighetsutvecklingsprojekt har resultatavräknats i kvartalet, ett på helåret som sålts tidigare
 • Bra kassaflöde från entreprenadverksamheten samt från försäljning av verksamhet
 • Vinst per aktie uppgår till 16,11 SEK i linje med det finansiella målet 16 SEK för 2023
 • Styrelsen har föreslagit utdelning på 8,00 SEK (6,00 SEK) per aktie för 2023, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Se sid 14 i rapporten

Fjärde kvartalet 2023

 • Orderingången uppgick till 16 159 (12 280) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 15 592 (16 018) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 358 (544) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 354 (520) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 392 (407) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,02 (4,13) SEK

Perioden januari-december 2023

 • Orderingången uppgick till 56 819 (53 285) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 56 932 (54 198) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 802 (1 358) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 803 (1 299) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 573 (1 069) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 16,11 (10,29) SEK

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar rapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 30 januari 2024 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00.

Länk till webcast

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör (CFO), +46 730 37 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, +46 708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 07.10 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten
omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.