NCC tecknar ramavtal för asfaltsbeläggning med Botkyrka kommun

NCC har tecknat avtal om vägunderhållsbeläggning för Botkyrka kommun. Avtalet löper i maximalt 4 år med en total gemensam takvolym på cirka 80 MSEK.


Genrebild, NCC

Ramavtalet omfattar material och resurser samt arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa. Avtalet avser både underhåll och nybyggnation där kommunen gör successiva avrop efter behov. 

– Löpande underhåll av gator och vägar är en viktig del ur ett hållbarhetsperspektiv, utan löpande omsorg kan de behöva läggas om helt vilken kräver resurser och påverkar miljö och klimat. När vi nu förbättrar ett antal viktiga vägar runt om i Botkyrka känns det extra bra att vi gör det med asfalt som tillverkats med lägre CO2-utsläpp än traditionellt tillverkad asfalt, säger Henrik Salenrud, Head of Department, NCC Industry.

Den asfalt som NCC använder har ungefär häften så stor klimatpåverkan jämfört med traditionellt tillverkad asfalt, men lika hög kvalitet. De positiva klimateffekterna uppnås bland annat genom att asfalten tillverkas vid lägre temperatur, värms med biobränsle, samt har större andel återvunnen asfalt. 93% av NCC:s svenska asfaltverk är miljövarudeklarerade.

Uppdraget startar i juni 2024 och pågår i ett år med möjlighet till årsvis förlängning till maximal kontraktstid 4 år. Avtalet har en total takvolym om cirka 80 MSEK som orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Salenrud, Head of Department, NCC Industry, 070-302 37 54, henrik.salenrud@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se  

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.