NCC har tecknat asfaltkontrakt för över en halv miljard i Norge

Hittills i år har NCC i Norge tecknat nio asfaltkontrakt med det Statens Vegvesen (norska Trafikverket) samt flera av regionerna i Norge. Uppdragen löper över ett år och har ett sammanlagt värde om cirka 540 MSEK.

Väder och trafik påverkar vägarna, varför regelbundet underhåll är viktigt för att bibehålla säkra vägar för trafikanterna. En rapport gjord av NCC visar att den ackumulerade underhållsskulden för vägnätet i Skandinavien uppgår till cirka 7,8 miljarder euro och att vägnätet kommer att förvärras om inget görs.

Från och med nyår krävs det enligt en ny lag i Norge att offentliga inköp ska vara miljöviktade med minst 30 procent. I samtliga av dessa nio kontrakt har NCC lämnat miljödeklarationer, så kallade EPD:er.

– Det nya lagkravet har fungerat bra. Fler länder borde premiera CO2-reduktion i anbuden, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

I uppdraget ingår fräsning, asfaltläggning, vägmarkeringar och andra arbeten i anslutning till dessa och ska genomföras på vägar med intensiv trafik. Effektiv logistik och en välplanerad framdriftsplan bidrar till ett säkert utförande.

De nio asfaltkontrakten avser områdena;

  • Oppland och Hedmark
  • Stor-Oslo
  • Inlandets länskommun
  • Söder i Trondheim
  • Norr i Trondheim
  • Trondheim FV Sør
  • SVV Agder
  • Vestfold SVV
  • Telemark SVV

Samtliga kontrakt startar under våren och ska vara utförda senast under hösten 2024.

De nio asfaltkontrakten, med ett totalt värde av cirka 540 MSEK registreras i affärsområde NCC Industry under första kvartalet 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.