NCC tecknar asfaltskontrakt för 380 MSEK i Norge

NCC har tecknat nio asfaltskontrakt med Statens vegvesen (norska Trafikverket) och flera regioner i Norge. Uppdragen är ettåriga och det samlade ordervärdet för kontrakten uppgår till cirka 380 MSEK.

Bild: Andreas Faye-Schjøll

Behovet av ny beläggning och uppgradering av det norska vägnätet är stort. Tidigare i år summerade NCC att den ackumulerade underhållsskulden för vägnätet i Skandinavien uppgår till cirka 7,8 miljarder euro och att vägnätet kommer att förvärras om inget görs.

− Dessa uppdrag bidrar självklart till att höja vägstandarden runt om i Norge men samtidigt är det viktigt att understryka att underhållsbehovet är enormt. Om underhållsskulden ska kunna minskas måste investeringarna öka, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

Från och med årsskiftet 2023/2024 krävs det enligt en ny lag i Norge att offentliga inköp ska vara miljöviktade med minst 30 procent. NCC har vunnit många statliga och regionala anbudstävlingar under året tack vare premiering av CO2-reduktion i anbuden.

− Vi ser att våra norska kontrakt har en bra mix av pris och miljödeklarationer med låga CO2-utsläpp på våra asfaltleveranser. Införandet av miljöviktning i kontrakten fungerar alltså som det är tänkt och fler länder borde ta efter detta förslag, säger Grete Aspelund.

Kontrakten avser uppdragen:
Sør-Trøndelag, Statens vegvesen 
Nedre Buskerud, Asker og Bærum, Statens vegvesen
Sogn og Fjordane, Statens vegvesen 
Nord i Rogaland, Statens vegvesen 
Dalane og Jæren, Rogaland fylkeskommune
Ryfylke og Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune
Vestland, Vestland fylkeskommune
Fylkesveier Sunnmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkesveier Nordmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune

Uppdragen har ett sammanlagt ordervärde om cirka 380 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.