NCC fortsätter bygga ut Norrtälje hamn

NCC och Norrtälje kommun arbetar i samverkan med att utveckla infrastrukturen i kommunens största stadsomvandlingsprojekt. NCC har nu fått i uppdrag att bygga ännu en etapp till ett värde av cirka 120 MSEK.

Vy över Norrtälje hamn. Foto: NCC

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid med blandad bebyggelse med över 1800 bostäder, handel, kultur och annan service.

Norrtälje kommun och NCC arbetar i samverkan med att utveckla och bygga infrastrukturen i den nya stadsdelen. Bland annat har vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker byggts, en ny hamnpir anlagts och den tidigare industrihamnen har sanerats. Projekten planeras och genomförs med målsättning om att minimera klimat- och miljöpåverkan. Arbetet med att bygga ut Norrtälje hamn inleddes 2016 och väntas vara helt färdigställt vid årsskiftet 2030 till 2031.   

NCC och Norrtälje kommun har samarbetat länge och vi har många framgångsrika gemensamma projekt i ryggen. Vi är glada att kunna fortsätta samarbetet med att utveckla Norrtälje hamn till en attraktiv ny stadsdel att bo, leva och besöka, säger Annie Rämsell, huvudprojektledare, Norrtälje kommun. 

Projektets nästa etapp omfattar en dagvattendamm, grundkonstruktion för ett framtida hamnbad och träpålningsförstärkning för den kommande parken Midsommarplatsen. Genom att använda träpålning, istället för traditionell metod med kalk och cement (KC-pelare), sänks både kostnaderna för kommunen och klimatavtrycket. NCC har tidigare använt sig av träpålning i projekt i Göta kanal.

– Vi har ett mycket bra och konstruktivt samarbete med Norrtälje kommun vilket också färgar projekten och leder till nya lösningar för att leverera på kommunens höga miljö- och klimatkrav. Genom att vi arbetar i samverkan tar vi med oss lärdomarna från en etapp till nästa och kan förbättra och effektivisera vårt arbetssätt, säger Fredrik von Walden projektchef, NCC Infrastructure.    

Projektet har ett ordervärde på cirka 120 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2023. Byggstart skedde i april i år och projektet beräknas stå klart i september 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik von Walden, projektchef, +46765215314, fredrik.von.walden@ncc.se
Susanne Kinnunen, kommunikationspartner NCC, +46765215155, susanne.kinnunen@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.