NCC asfalterar Öresundsbron

NCC har tecknat avtal med Öresundsbro Konsortiet för större beläggningsarbeten samt mindre drifts- och underhållsarbeten av Öresundsförbindelsen.


Asfaltering på Stora Bältbron. Foto: Dansk Drone Netværk

– Vi fick in flera mycket kvalitativa anbud i upphandlingen. Efter vår utvärdering kunde vi konstatera att NCC lämnat den bästa kombinationen av pris och kvalitet. För oss på Øresundsbron är det viktigt att i möjligaste mån utvärdera våra leverantörers förmågor inom hållbarhetsområdet och kvalitet i utförandet. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med NCC, säger Gustaf Persson, Inköpskoordinator Øresundsbron

Projektet är en utförandeentreprenad med en volym om cirka 15 000 ton asfalt fördelade på 110 000m² fräslådor och 40 000m² toppning. Asfaltmassorna kommer att hämtas från NCC:s asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund. De stora arbetena i avtalet omfattar betalstation Lernacken, serviceväg Pepparholm, tunneln och Kastrup-halvö.

Öresundsförbindelsen är ett utsatt anläggningsprojekt som ska klara av höga trafikflöden, vind och vatten, vilket ställer höga krav på materialet och utförandet. Upphandlingen lade stor vikt vid mjuka parametrar såsom organisationens sammansättning, erfarenhet och beskrivning av hur genomförandet ska gå till.

– Det är glädjande att vi ser ytterligare exempel på beställare som rör sig mot ett fokus på hur samarbetet ska genomföras och på hållbarhetsaspekter. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan skapa mest utdelning av de offentliga medel som används samtidigt som vi tillser en lägre påverkan på miljön, säger Tobias Pettersson, avdelningschef, NCC Industry.

NCC:s produktionsmetod NCC Green Asphalt innebär att asfalt tillverkas vid lägre temperatur, med förnybara bränslen och återvunna asfaltmassor. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets minskas C02-utsläppen mellan 30 till 60 procent och uppfyller ändå samma krav som ställs på konventionell asfalt. 

Ramavtalet inleds omgående och löper under två år med option på ytterligare två år som förlängs med ett år i taget. Uppdragen kommer orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Pettersson, avdelningschef, NCC Industry, tobias.pettersson@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.