Upplands Väsby väljer NCC för asfaltsarbete med höga miljökrav

NCC har tecknat avtal gällande beläggningsarbeten för Upplands Väsbys kommun. Avtalet innehåller höga miljökrav på bland annat energiåtgång och koldioxidutsläpp och löper under maximalt fyra år.

Genrebild asfalt. Foto: NCC

Avtalet omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa där Upplands Väsby kommun gör successiva avrop efter behov. Beställarna ställer hårda miljökrav i enlighet med Trafikverkets beräkningsverktyg EKA (Energi och Koldioxid vid Asfalttillverkning), ett verktyg för att beräkna energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning, utläggning av asfalt och transporter.

– Det är positivt att Upplands Väsby ställer tuffa miljökrav och dessutom begär att det ska redovisas enligt EKA-modellen. NCC:s ambition är att bidra till lägre koldioxidutsläpp via vår metod NCC Green Asphalt, och vi är glada att kunna möta de här kraven. Vi ser fram emot att återuppta vårt goda samarbete med Upplands Väsby kommun, säger Michael Gustafsson, Area Manager, NCC Industry. 

NCC Green Asfalt är NCC:s sätt att producera asfalt med lägre inverkan på miljön. Vid produktionen är fokus på minskad användning av fossila bränslen, energieffektivitet och återvinning. NCC Green Asphalt har lägre klimatavtryck men uppfyller ändå samma kvalitetskrav som ställs på konventionell asfalt.

Avtalet gäller i maximalt fyra år och förnyas ett år i taget. Den totala takvolymen är cirka 75 MSEK, som orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Gustafsson, Area Manager NCC Industry, michael.gustafsson@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.