NCC bygger nya Håstensskolan i Varberg

NCC ska tillsammans med Varbergs Fastighets AB bygga skolbyggnad och idrottshall för nya Håstensskolan i Varberg. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 530 MSEK.


Bild: D Office Arkitekter AB/Varbergs Fastighets AB

– Att bygga nya Håstensskolan tillsammans med NCC känns bra och utmanande på ett positivt sätt. Projektet är en satsning som kommunen gör för att möta behovet i vårt växande Varberg. När projektet är klart kommer det att finnas plats för 850 elever i årskurs F-9, säger Michael Samuelsson, projektchef, Varbergs Fastighets AB.

NCC ska bygga en ny modern skola på Håsten. Skolan byggs intill den befintliga Håstensskolan, som under byggtiden kommer att vara i drift och rivas efter färdigställandet. Badhuset Pingvinen som NCC färdigställde 2021 är belägen intill.

Uppdraget omfattar nybyggnation av en ny grundskola F-9 om 750 elever, en anpassad grundskola F-9 för 100 elever och en idrottshall med tre hallar. NCC ska även anlägga markytor och utemiljö för skolverksamhet, riva den befintlig skolan, anlägga skyddsrum, samt utöka antalet parkeringsplatser. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen för klimatsmarta byggnader.

– NCC har stor erfarenhet av att bygga skolor. När vi, som här, får vara med redan från ett tidigt skede kan vi bidra med värdefull kunskap genom hela byggprocessen och tillsammans med Varbergs Fastighets AB fatta beslut som gör skolan ännu bättre. Det känns väldigt roligt att vi nu har ytterligare ett tillfälle att bidra till utvecklingen av Varberg, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Projektet beräknas starta under våren 2023 och stå klart under hösten 2026. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde om cirka 530 MSEK, och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sweden, magnus.simonsson@ncc.se      
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.