NCC tilldelas kontrakt för ny ringled i Norrköping

NCC har inlett ett samarbete med Norrköpings kommun och det kommunala bolaget Nodra för att planera en ny ringled som knyter ihop vägarna E4 och E22 för att minska motortrafiken i centrala Norrköping.

Foto: Norrköpings kommun

Ringleden kallas Johannisborgsförbindelsen och NCC:s planeringsuppdrag omfattar vägsträckan, en öppningsbar bro över Motala ström samt omfattande ledningsarbeten. Tidigare har NCC och Norrköpings kommun samarbetat med projekten Inre hamnen och Östra promenaden.

NCC kommer tillsammans med kommunen och Nodra nu planera för projektet och ta fram bygghandlingar. Därefter finns möjlighet att teckna entreprenadkontrakt för en totalentreprenad i samverkan. I uppdragets förfrågningsunderlag uppgav Norrköpings kommun och Nodra en uppskattad byggkostnad på cirka 750 MSEK för projektet.

– Det här är ännu ett långvarigt samarbete mellan kommunen och NCC. Vi har tidigare haft flera positiva erfarenheter av att vara beställare i projekt där NCC agerat som entreprenör, som exempelvis Inre hamnen och Östra promenaden. Vi ser fram emot att dra nytta av deras breda erfarenhet när vi nu tar oss an utmaningen med Johannisborgsförbindelsen.säger Henrik Åberg, delprojektledare på Norrköpings kommun.   

Den cirka tre km långa Johannisborgsförbindelsen kommer tillsammans med Söderleden och Riksvägen avlasta centrala stadsdelar från trafik och möjliggöra struktur- och stadsomvandling.

– Vår expertkompetens inom väg- och brobygge, tillsammans med vår pågående nära samverkan med Norrköpings kommun, lägger en stark grund för ett lyckat projekt. Partnering gör att vi kan bidra med vår kompetens i projektet i ett tidigt skede. Vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa vårt samarbete med Norrköpings kommun. Nu har vi satt ihop ett starkt team som ser fram emot att ta sig an projektet, säger Anders Morath, projektchef, NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Kvickström,  kommunikationspartner NCC, johan.kvickstrom@ncc.se  
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.