NCC bygger skola och idrottshall i Rovaniemi

NCC har tecknat partneringavtal med Rovaniemi stad i Finland om att bygga en ny skolbyggnad i stadsdelen Nivavaara. I uppdraget ingår även att bygga en ny idrottshall samt rusta upp utemiljön och den intilliggande idrottsplatsen. Ordervärdet uppgår till cirka 400 MSEK.

Illustration: Rudanko Kankkunen

NCC och Rovaniemi stad har sedan i våras samarbetat i tidig fas för att planera och arbeta fram bygghandlingar för att både bygga ut och renovera den befintliga skolan i stadsdelen Nivavaara. Nu har parterna tecknat avtal för den första etappen av projektet som omfattar byggnation av en ny skolbyggnad, en ny idrottshall samt upprustningsarbete av skolgårdarna och den intilliggande idrottsplatsen.

– NCC har stor erfarenhet av att bygga skolor. När vi deltar i tidigt skede kan vi bidra med värdefull kunskap genom hela byggprocessen. Tillsammans med Rovaniemi stad bygger vi nu en hälsosam, innovativ och trygg skola med bra lärmiljöer, säger Catarina Molén Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Den nya skolbyggnaden blir 10 600 kvadratmeter stor och kommer inrymma lokaler för olika slags verksamheter så som skola, idrott, förskola och vuxenutbildningar. Lokalerna kommer även användas av idrottsföreningar, församlingar och klubbar. Den nya byggnaden har fått namnet Napsu.

I projektets andra etapp ingår renovering av befintliga Nivavaara skola och avtal för detta uppdrag tecknas senare. 

Byggnationen har inletts och byggnaden förväntas vara färdigställd under sommaren 2025 och resterande delar under hösten 2026.

Uppdraget uppgår till cirka 400 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.