NCC bygger nytt tingshus i norska Tönsberg

NCC har fått i uppdrag av Statsbygg att bygga ett nytt tingshus i Tönsberg, i sydöstra Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

Det nya tingshuset blir 4 715 kvadratmeter stort och ska bland annat innehålla 14 rättssalar, möteslokaler, väntrum, och kontorsarbetsplatser för ett 60-tal personer.

NCC har tillsammans med Dyrvik arkitekter, Statsbygg och Domstolsadministrationen nyss avslutat en sju veckor lång fas för att optimera och effektivisera projektet inför byggstart.

– Vi har haft ett mycket bra samspel med alla parter under planeringsfasen, vilket skapat goda förutsättningar för en effektiv produktionsfas. NCC lämnade över Drammens tingshus i somras så vi har ett erfaret och kompetent team som nu ska påbörja arbetet i Tönsberg, säger Roger Nygård, chef för NCC Building i Norge.

Byggnaden byggs som ett passivhus med höga miljökrav. Till exempel kommer alla maskiner som används i projektet drivas av el eller med biobränsle, vilket kommer sänka de totala växthusgasutsläppen betydligt jämfört med en traditionell byggprocess.

Byggnationen inleds i mars 2024 och projektet planeras vara färdigställt för inflyttning hösten 2025.

Ordervärdet om 170 MSEK orderregistreras i det fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.