NCC får förlängt ramavtal med Kraftringen

NCC har under sammanlagt 15 år haft ramavtal med Kraftringen Energi AB avseende entreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. När det nyligen var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende i form av ett ramavtal på upp till åtta år.

Fjärrvärmeledningar, foto: NCC

– Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med NCC som fungerar mycket bra. NCC har stor kompetens inom energi och ledningsarbeten och dess storlek ger trygghet och flexibilitet vid såväl planerade projekt som akuta driftstörningar, säger Rafael Papee, chef Distribution Värme & Kyla, Kraftringen Energi AB.

Ramavtalet löper i fem år, med möjlighet till förlängning tre gånger med ett år i taget, totalt max åtta år. Ramavtalet avser förläggning av fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande svets-, mark- och anläggningsarbeten inom primärt kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Klippan.

Projekten inom ramavtalet avropas löpande och gäller nybyggnation, reparation och ombyggnad av distributionsnätet för fjärrvärme och fjärrkyla. Övervägande arbete är nyanläggning och ombyggnad av fjärrvärme.

Kraftringens målsättning är att senast år 2030 ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som en del i detta innehåller avtalet miljökrav, bland annat avseende transporter och drivmedel, vilka successivt skärps under avtalstiden.

– Samarbetet med Kraftringen fungerar mycket bra och är en viktig del av NCC:s basverksamhet inom infrastruktur i Lund med omnejd. Det nya ramavtalet understryker vår goda relation med Kraftringen och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans. För att möta avtalets miljökrav kommer vi till exempel där så är möjligt använda HVO-diesel och elektrifierade fordon, säger Mattias Svensson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Uppdraget, som väntas uppgå till cirka 30–40 MSEK per år, orderregistreras löpande i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Svensson, produktionschef NCC Infrastructure, 070–579 32 21, mattias.svensson@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.