NCC tecknar avtal om renovering av 258 lägenheter i Upplands-Bro

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Upplands-Brohus som avser renovering av totalt 258 lägenheter på Fasanstigen i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Nu inleds arbetet med renoveringen av 56 lägenheter.

Bild: Arcum arkitektkontor AB

Projektet består av sju delar där 258 lägenheter ska renoveras, samt en option om ytterligare 140 lägenheter. Under våren har NCC färdigställt den första delen, systemhandlingsprojekteringen, och nu påbörjas renoveringen av tre fastigheter om totalt 56 lägenheter. Resterande delar kommer att avropas successivt.

– Det känns väldigt bra att tillsammans med NCC få utveckla delar av Råby-området genom att modernisera lägenheterna så att de motsvarar dagens standard. Att projektet genomsyras av hållbarhet med fokus på återbruk gör det extra spännande, säger Ann Hermansson Alm, VD, Upplands-Brohus.

Inom projektet finns högt satta mål för återbruk. Till exempel kommer alla balkongdörrar återbrukas i lägenheterna. Även vitvaror och skåpinredningar kommer att återbrukas, men i andra bostäder inom kundens bestånd. NCC har lång erfarenhet inom upprustning och har kompetens att renovera ett befintligt bostadsbestånd på ett effektivt, långsiktigt sätt med minskad miljöpåverkan. Nyligen sammanställde NCC även en rapport med reformförslag för en hållbar upprustning av Sveriges bostadsbestånd.

– Vid detta projekt är målsättningen att bygga energieffektiva hem och sänka kostnaderna genom hela livscykeln. NCC får nyttja sin specialistkompetens inom områden som energieffektivitet, återbruk, driftsoptimering och miljöcertifiering. Tillsammans med Upplands-Brohus ska vi ta fram smarta lösningar med fokus på återbruk och minskat klimatavtryck, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Projektets sju delar beräknas av Upplands-Brohus att uppgå till 340 miljoner kronor och planeras vara klart 2026. Ordervärdet för den del som påbörjas nu uppgår till 75 miljoner kronor och orderregistrerades under kvartal ett i affärsområde NCC Building Sweden. Eventuella kommande delar orderregistreras löpande under samma affärsområde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
Jens Almcrantz, avdelningschef NCC Building Sverige, jens.almcrantz@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.