NCC bygger ny kontorsbyggnad åt Försvarsmakten vid P 7 i Skåne

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket bygga en ny kontorsbyggnad till Försvarsmakten på Södra skånska regementet, P 7, i Revingehed i Lunds kommun. Affären är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 80 MSEK. NCC har nyligen färdigställt en ny förläggningsbyggnad på P 7 åt samma kund.


Bild: Tidigare byggd förläggningsbyggnad på P 7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

– Planerna för en ny kontorsbyggnad har pågått under en tid och vi ser fram emot att nu komma igång med det här projektet som innebär ytterligare ett steg i Fortifikationsverkets pågående arbete med att stötta Försvarsmaktens tillväxt och därmed ökade behov av infrastruktur, säger Fortifikationsverkets projektledare Ann Danielsson.

NCC:s uppdrag avser bygge av ett kontorshus om ca 3 650 kvadratmeter. Kontorshuset kommer att bli arbetsplats för 110 personer och utöver kontorplaster kommer det bland annat att bli lokaler för möten och utbildning. Byggnaden kommer även innehålla verksamhetsanpassade lokaler för tvätt och förvaring.

Planering och projektering av uppdraget påbörjas omedelbart och beräknad byggstart är september 2022.

– Vi har precis avslutat nybyggnation av förläggningsbyggnader inne på P7 i Revingehed och ser fram emot att fortsätta samarbetet. Vi tar med oss värdefull erfarenhet och kunskap från tidigare gemensamma projekt och fortsätter att bygga moderna och ändamålsenliga lokaler till landets värnpliktiga och befäl, säger Karin Forsvall, affärschef NCC Building Sweden.

Affären uppgår till cirka 80 MSEK och orderregistrerades i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Forsvall, affärschef NCC Building Sweden, tel 070-589 63 52, karin.forsvall@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, tel 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.