Delårsrapport för första kvartalet 2022

God orderingång och resultatutveckling.

– Vi har god orderingång och ett stabilt resultat. Verksamheten hanterar kostnadsökningar och andra effekter av det ekonomiska läget väl, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • Orderingång på 16,6 miljarder SEK jämfört med 14,3 motsvarande kvartal 2021, och stark orderstock i samtliga affärsområden
 • Högre uthyrning i pågående fastighetsprojekt än första kvartalet de två senaste åren och fjärde kvartalet 2021
 • Stabilt rörelseresultat i ett kvartal som präglas av säsongsmässigt låg aktivitet och där endast ett mindre fastighetsprojekt resultatavräknats
 • Stark finansiell ställning med nettokassa
 • Årsstämman beslutade om utdelning på 6,00 (5,00) SEK per aktie för 2021, uppdelat på två utbetalningstillfällen
 • Styrelsen har beslutat om ett återköpsprogram av aktier för maximalt 1,5 miljarder SEK samt om en justerad utdelningspolicy som innebär att cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut.

Första kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 16 635 (14 255) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 10 111 (10 140) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -170 (-144) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -175 (-152) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -147 (-124) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, uppgick till -1,37 (-1,15) SEK


Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar delårsrapporten på NCC-byggda Space i femte Hötorgsskrapan i Stockholm den 28 april kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska och kan också följas digitalt samt via telefon enligt nedan. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST).

  

Plats: Space konferenscenter,
Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm
       
Anmälan: Mejla ir@ncc.se för att närvara fysiskt på Space. Dina personliga uppgifter kommer hanteras enlig NCC:s integritetspolicy.
        
Länk till webcast: https://ncc-live-external.creo.se/220428
       
Deltagande per telefon: För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 505 100 31

UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör NCC, 073-037 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 070-896 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.