NCC vinner asfaltkontrakt i Oslo kommun

 NCC har ingått avtal med Oslo kommun om att asfaltera de kommunala vägarna. Totalt ska närmare 70 000 ton asfalt läggas och det tvååriga avtalet har ett värde på cirka 180 MSEK.


Genrebild: NCC

Avtalet ska möta Oslos behov av underhåll och asfaltering av det kommunala vägnätet vilket omfattar vägar, gator, trottoarer, gång- och cykelbanor samt utvalda parkeringar. Asfalteringsarbetet kommer att påbörjas omgående.

– Tillsammans med Oslo kommun kommer vi att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Oslos vägnät. Uppdraget är omfattande och kräver såväl yrkesskicklighet som förmåga att organisera och planera verksamheten vilket NCC har, säger Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry.

I upphandlingen av kontraktet har kommunen betonat hållbara lösningar och vägt in både pris och miljö. Tilldelningskriterierna har varit 50% på pris, 30% växthusgasutsläpp från asfaltproduktion och 20% klimatvänliga fordon och maskiner.

– NCC har sedan länge produktionsmetoder som innebär lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell asfaltproduktion. Det är glädjande att Oslo ställer klimatkrav på sina leverantörer och att vi kan bidra till kommunen minskar sina   CO2-utsläpp, säger Ylva Lagesson.

Kontraktet kommer att orderregistreras i affärsområde NCC Industry i tredje kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Bager, avdelningschef, NCC Industry i Norge, +47 482 00 589, henrik.bager@ncc.no  
Susanne Kinnunen, t f pressansvarig NCC, +46 76 521 51 55, susanne.kinnunen@ncc.se   

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.