NCC bygger åt danska försvarets fastighetsverk

NCC ska på uppdrag av det danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uppföra en verkstad och en multibyggnad med hållbarhetsfokus på Aalborg Kasern, Jylland. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

I uppdraget ingår att uppföra en ny verkstad samt en specialdesignad multibyggnad med bland annat kontor, omklädningsrum och teknikutrymmen. Projektet är en del av Försvarsmaktens "Gröna etableringar", som syftar till att begränsa energiförbrukning och CO2-utsläpp genom hållbara lösningar som är kostnadseffektiva, märks i vardagen, och som kan medvetandegöra resursförbrukningen.

NCC har utarbetat åtgärder för att begränsa energiförbrukningen under projektet genom bland annat att begränsa materialåtgång och avfall samt att sortera avfall så att det kan återvinnas så mycket som möjligt.

Arbetet påbörjas under våren 2022 och de nya byggnaderna beräknas stå klara sommaren 2023.

Uppdraget uppgår till cirka 170 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group,

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.