NCC ger ut gröna företagsobligationer

NCC ger kapitalmarknaden ytterligare möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 1 miljard SEK.

Obligationer för ett värde av 1 miljard kronor med 3 års löptid emitterades den 1 september med likviddag den 8 september 2022.

‒ Liksom vid tidigare emission så har intresset varit mycket stort, vilket är glädjande och visar på kapitalmarknadens förtroende för NCC:s finansiella styrka. Vi har en tydlig ambition med vårt hållbarhetsarbete och att vi integrerar detta i vår finansieringsstrategi är ännu ett exempel på detta, säger Charlotte Z. Lindstedt, Head of Group Treasury, NCC.

Medlen från obligationerna kommer uteslutande att användas för att finansiera gröna projekt och initiativ så som hållbara fastighetsutvecklingsprojekt, omvandling till förnyelsebara energikällor vid asfaltstillverkning, effektivisering av energianvändning, ökad återanvändning och återvinning av material samt skydd av biologisk mångfald i täkter.

Det gröna ramverket för obligationerna har uppdaterats i juni 2022 och verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo. Ramverket klassas som ”medium green”.

SEB och Handelsbanken var arrangörer av transaktionen och SEB har agerat som rådgivare kring uppdateringen av det gröna ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Z Lindstedt, Head of Group Treasury, NCC, +46 (0)70 545 20 54
Tove Stål, Presschef NCC Group, +46 76 521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.