NCC bygger 99 hyreslägenheter i Linköping

NCC ska tillsammans med Boet Bostad bygga ett nytt kvarter med 99 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Skogsvallen i Linköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 115 MSEK.


Illustration: Boet Bostad

– Kvarteren kommer att innehålla både stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla. Genom att involvera NCC i tidigt skede har vi tillsammans hittat bra och hållbara lösningar som gör att vi kan bygga vidare på den moderna trädgårdsstaden Linköping, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.

NCC ska bygga 99 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Skogsvallen i stadsdelen Hjulsbro, i sydöstra Linköping. De yteffektiva lägenheterna får ett till fyra rum och kök med balkong eller uteplats. Bostäderna fördelas i fyra hus, samtliga med fasader i trä. I projektet ingår också att skapa trivsamma utemiljöer för de boende och besökare.

Projektet har stort fokus på hållbart byggande med höga krav på energieffektivitet. Målsättningen är att byggnaden ska tilldelas Boverkets energibonus, vilken ges till nybyggda hus med en energianvändning som motsvarar högst 56 procent av kravnivån för nyproduktion enligt Boverkets byggregler, BBR. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med höga krav på till exempel bra materialval och god ventilation. På husens tak placeras solceller.

– Vi har samarbetat nära och från ett tidigt skede med Boet, vilket har möjliggjort kloka val för att optimera projektet genom hela byggprocessen. Tillsammans med Boet ser vi fram emot att nyttja vår gedigna kompetens som bostadsbyggare och förverkliga fler attraktiva hyresbostäder till Linköpingsborna, säger Viktor Johansson, affärschef NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats. Bostäderna planeras stå klara för inflyttning våren 2024.

Affären är en totalentreprenad om cirka 115 MSEK och registreras i tredje kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Johansson, affärschef NCC Building Sweden, 070-088 78 68
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.