NCC säljer projektet Frederiks Plads II i Århus till PensionDanmark

NCC avslutar fastighetsprojektet Frederiks Plads i Århus, Danmark, som omfattat bostäder, kontor och kommersiella lokaler, genom att sälja den sista kontorsytan på 15 000 kvadratmeter till tjänstepensionsbolaget PensionDanmark för ca 800 MSEK.


Illustration: C.F. Møller Architects

- Med denna försäljning sätter vi punkt för NCC Property Developments utveckling av Frederiks Plads, som har omvandlats från ett industriområde till en attraktiv stadsdel. Vi ser det som en kvalitetsstämpel för Frederiks Plads att PensionDanmark investerar i den sista fasen och därmed blir ägare till all kontorsyta i projektet, säger Ole Faurby, chef NCC Property Development Danmark.

NCC har utvecklat stadsdelen sedan 2014, med en blandning av bostäder, kontor, och butiksytor. Frederiks Plads II består av
15 ooo kvadratmeter kontorsyta, ritat av C.F. Møller Architects och utvecklat enligt NCC Property Developments Company House-koncept, som bland annat innebär sunt inomhusklimat, låg energiförbrukning och en rad bekvämligheter såsom personalmatsal och mötescenter.

- Med förvärvet av detta nya Company House i Århus har säkrat en egendom med starka hyresgäster och mycket bra läge. Konceptet med flexibla och hållbara kontorsytor är mycket efterfrågat, och med detta förvärv äger PensionDanmark nu totalt sex stycken Company House, säger fastighetsdirektör Marius Møller, PensionDanmark.

Fastigheten siktar på att uppnå certifieringsnivå Guld enligt DGNB; ett globalt certifieringssystem för byggnaders miljöstandard, med fokus på hållbarhet utifrån såväl sociala och ekonomiska aspekter som miljömässig påverkan.

Vid försäljningen uppgår uthyrningsgraden till 75 procent, med Nordea och KPMG som hyresgäster. NCC lämnar en femårig hyresgaranti för outhyrda delar i samband med försäljningen. Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 800 MSEK.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på affärsområdet Property Development under det fjärde kvartalet 2021. Transaktionen ger en positiv kassaflödeseffekt från det första kvartalet 2021 eftersom transaktionen innehåller en större förskottsbetalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef, NCC, 072 242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.