Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2021 kommer att offentliggöras onsdagen den 28 april. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s hemsida ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

Media- och kapitalmarknadsrepresentanter är välkomna till en webcast samma dag kl. 09.00 där vd Tomas Carlsson och CFO Susanne Lithander presenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och nås via ncc.se/ir.

Presentationsmaterial kommer att publiceras på ncc.se/ir omkring kl. 08.00 onsdagen den 28 april 2021.
 

Tid: Onsdag den 28 april 2021 kl. 09.00
    
Länk till webcast: https://ncc-live-external.creo.se/210428
     
Talare: Tomas Carlsson, vd och koncernchef
Susanne Lithander, CFO
    
Deltagande per telefon: SE: +46 8 505 583 50 
UK: +44 333 300 92 71
US: +1 833 823 05 89

För mer information vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 070 896 12 88, maria.grimberg@ncc.se

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.