NCC bygger 54 hyreslägenheter i Norrköping

NCC ska på uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB bygga två sjuvåningshus med totalt 54 hyreslägenheter i östra Norrköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

Illustration: SandellSandberg

– Det byggs många nya bostäder i Norrköping men vi ser att efterfrågan fortfarande är stor. Lindö är en ny stadsdel för oss och som inte har så många hyresrätter sen tidigare. Tillsammans med NCC ser vi fram emot att skapa fler attraktiva bostäder i detta natursköna område, säger Lars Löfgren, marknadschef Hyresbostäder i Norrköping AB.

Projektet omfattar nybyggnation av bostadskvarteret Aktern 1 som uppförs i stadsdelen Lindö i östra Norrköping. Kvarteret kommer att bestå av två hus i sju våningar med totalt 54 hyreslägenheter om 2–4 rum och kök. Trapphusen placeras centralt för att ge samtliga lägenheter mer ljus med fönster åt två väderstreck.

Husen får tak och fasader i plåt som med rundade hörn ska förstärka flödet genom tomten. I uppdraget ingår även att skapa utemiljöer med planteringar, samvaroytor och lekplatser. NCC kommer även att bygga parkeringsplatser i anslutning till husen.

Bostäderna uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

– Vi tar med oss vår samlade kompetens av att bygga bra och hållbara bostäder. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken för att tillsammans med Hyresbostäder bygga fler nya hem för Norrköpingsborna, säger Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Sweden.

Byggstart sker under våren 2021. Inflyttning är planerad till vinter/våren 2023.

Affären uppgår till cirka 85 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:
Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Sweden, 070-363 29 63
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.