NCC säljer tätskiktsverksamhet i Sverige till DAB

NCC omorganiserar inom dotterbolaget Binab och säljer den svenska entreprenadverksamheten för tätskikt till DAB Group. Verksamheten som berörs är mindre och affären förväntas få marginella finansiella konsekvenser för affärsområde NCC Industry.

Foto: Joakim Kröger, NCC

NCC Industry har beslutat att avyttra entreprenadverksamheten för tätskikt inom Binab i Sverige till DAB Group. DAB kommer att bedriva verksamheten vidare under varumärket Binab under en övergångsperiod.

– Vi har gjort flera förändringar inom asfaltsverksamheten de senaste månaderna för att få en ny och effektivare organisation. Detta är ett steg i samma riktning. DAB, som är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, erbjuder vår verksamhet bra förutsättningar framåt, säger Johan Jansson, divisionschef Asfalt, NCC Industry.

Kvar i NCC blir produktionsanläggningar och produktfabrik samt verksamheten i Norge.

Entreprenadverksamheten inom Binab lägger tätskikt och beläggningar inom en rad olika användningsområden. Verksamheten som berörs ligger i Stockholm och Örebro och har cirka 60 anställda. Den har en annan kundgrupp än övrig verksamhet inom NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jansson, divisionschef Asfalt, NCC Industry, 076-521 54 44
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om DAB. DAB Group är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfalt och betongrenoveringar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark och Norge från kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Arbrå, Köpenhamn och Oslo. 2020 omsatte koncernen 512 miljoner SEK med ca 200 anställda. 
Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.