NCC säljer Road Services Sverige och Finland till Mutares

NCC säljer den svenska och finska verksamheten inom division Road Services till det tyska noterade investmentbolaget Mutares (Frankfurt Stock Exchange: MUX). Affären beräknas få en marginellt negativ påverkan på resultatet och marginellt positiv påverkan på kassaflödet i det tredje kvartalet.NCC har arbetat med en försäljning av division Road Services sedan slutet av 2018 eftersom verksamheten har få synergier med andra delar av NCC och har varit förlustbringande. Tidigare denna månad offentliggjorde NCC att Arkil A/S förvärvar den danska verksamheten inom Road Services.

“Avyttringen av divisionen Road Services är en del i vår plan att fokusera på vår kärnverksamhet. Mutares kommer att kunna erbjuda den svenska och finska verksamheten en bra plattform för framtida utveckling,” säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

“Vi ser mycket fram emot att ta över den svenska och finska vägserviceverksamheten från NCC och fortsätta utveckla den. Vår expertis och det faktum att vi nyligen expanderat vår verksamhet till Norden gör att vi har kapacitet och förmåga att vara rätt partner för våra bolag att utvecklas hållbart,” säger Robin Laik, vd på Mutares.

Försäljningen genomförs som ett aktieköpsavtal och transaktionen förväntas bli klar under det tredje kvartalet 2020. Affären förutsätter sedvanlig anmälan till svenska konkurrensmyndigheter.

NCC kommunicerade i oktober 2018 ambitionen att avyttra divisionen Road Services. Verksamheten har få synergier med andra delar av NCC och har haft låg lönsamhet under ett antal år men har förutsättningar att utvecklas väl med rätt ägare. I december 2018 såldes den svenska vägsäkerhetsdelen, med namnet ViaSafe Sweden, till Ramudden. Den 3:e juli 2020 offentliggjorde NCC försäljningen av danska Road Services till Arkil A/S.

NCC fortsätter med försäljning av Road Services begränsade kvarvarande verksamhet i Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef NCC, 072-242 70 97, anna.rasin@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

 

Om Mutares Mutares är ett investmentbolag som förvärvar och äger framför allt medelstora bolag med förbättringspotential. Bolaget startade sin verksamhet 2008 och har idag cirka 90 medarbetare på sex olika kontor i Europa. Mutares är noterat på Frankfurtbörsen.
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.