NCC bygger nytt ställverk i centrala Stockholm

NCC har fått i uppdrag av Linxon att uppföra nya ställverksbyggnader till Värtastationen, i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Affären är en totalentreprenad till Linxon, med slutkund Ellevio. NCC:s del har ett ordervärde på cirka 400 MSEK.

Illustration: Urban Design

Linxon har tidigare kontrakt på elkraftsanläggningar till bland annat Skanstull och Barkarby som en del i att förnya Stockholmsregionens elnät. Nu har turen kommit till Ellevios anläggning Värtan som behöver öka sin kapacitet för att möta morgondagens behov av elförsörjning.

– Vi är mycket stolta över förtroendet som Ellevio har visat oss. Vi kommer att bygga det största ställverket i Ellevios historia i samarbete med NCC som har lång erfarenhet av komplexa byggprojekt, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Sverige.

NCC kommer ansvara för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

– Vi ser fram emot att delta i arbetet för att förnya och säkra elleveranserna i Stockholm. Ett projekt som detta, som är driftsatt under hela byggtiden, kräver både precision i projektledning och projektkoordination, vilket vi kommer säkerställa genom ett tätt samarbete med Linxon och Ellevio, säger Henrik Landelius affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Byggstart är planerad till sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.

Affären om cirka 400 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden. Entreprenaden utförs tillsammans med NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, affärschef, NCC Building Sweden, 070-236 39 14
Tove Stål, presschef, NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.