Halvårsrapport för första halvåret 2020

Lönsamheten fortsätter att förbättras

– NCC är stabilt och har en stark orderstock och bra kassaflöde. Vi har ett gott utgångsläge för de kommande åren, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Rörelseresultatet förbättrades i kvartalet och i första halvåret
 • Orderingången på normala nivåer - jämförelsen med 2019 påverkas av flera stora ordrar värda totalt 3,4 miljarder kronor i Danmark i andra kvartalet föregående år
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrat jämfört med samma perioder föregående år
 • Inga väsentliga effekter i pågående projekt till följd av effekterna av coronaviruset, mer avvaktande på hyresmarknaden men viss återhämtning mot slutet av perioden
   

Andra kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 12 730 (16 070) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 431 (14 610) MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades till 483 (411) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster förbättrades till 463 (380) MSEK
 • Resultat efter skatt förbättrades till 435 (322) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,03 (2,85) SEK

Första halvåret 2020

 • Orderingången uppgick till 28 188 (31 572) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 26 197 (26 044) MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades till 414 (59) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster förbättrades till 373 (9) MSEK
 • Resultat efter skatt förbättrades till 351 (8) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,25 (-0,03) SEK

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport för perioden januari – juni 2020

NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten den 17 juli kl. 09.00 (CEST) genom en audiocast med integrerad telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST).

Länk till webbcast:
https://ncc-live-external.creo.se/200717

För att delta per telefon:
För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 566 427 07 
UK: +44 333 300 9272 
US: +1 833 526 8383

För ytterligare information vänligen kontakta
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO), 073-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, 070-896 12 88

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07.10 CEST

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.