NCC och Fryshuset inleder nytt samarbete

NCC:s partnerskap med Fryshuset ska leda till inkluderande byggarbetsplatser, stimulera unga till utbildning och främja integration i samhället. Avtalet sträcker sig fram till 2021.

– Tillsammans med Fryshuset kan vi utveckla nya metoder för att göra våra byggprojekt till platser som möjliggör integration, utbildning och rekrytering. Det ser vi som en naturlig del i vår roll som samhällsutvecklare, säger Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige, och ordförande i styrgruppen för samarbetet.

NCC och Fryshuset startar med ett pilotprojekt i Rinkeby då NCC bygger ett polishus i området. Här kommer NCC bland annat att finansiera en handledare inom Fryshusets projekt ”Lös det!”. Handledarens roll är att hitta lösningar och nya rutiner som tar individen närmare arbetsmarknaden eller till studier.

– Fryshuset träffar många unga som har tappat tilltron till de vuxna och samhället. Tack vare samarbetet med NCC kan vi rekrytera ytterligare en handledare för arbetet i Rinkeby. Genom att ge unga verktyg för att ta sig närmare arbetsmarknaden eller studier hoppas vi på att öka deras framtidstro och möjlighet att skaffa sig jobb de brinner för, säger Pola Ali, verksamhetschef på Fryshuset Husby.

Allt Fryshuset gör är lokalt förankrat, där lösningarna ska finnas i närmiljön och ge unga kraft och möjlighet att själva förändra. Samarbeten med lokala aktörer är en viktig framgångsfaktor i Fryshusets arbete.  

– Förutom kunskapsutbytet tror vi att samarbetet även kan leda till ett ökat intresse för NCC hos personer som kanske vanligtvis inte söker sig till vår bransch. Byggbranschen behöver medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter, om vi speglar samhället ökar vi samtidigt förståelsen för våra kunder och det samhälle vi är med och utvecklar, säger Charlotte Thelm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Thelm, vice divisionschef NCC Building Sverige, 070–2618505
Åsa Thoft, kommunikationschef NCC Building Sverige, 070–1919384
Linda Hultberg, kommunikationsansvarig, Fryshuset Husby, 076–0010615

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om FRYSHUSET. Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra!