NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn

NCC ska bygga Helsingborgs nya vattentorn. Byggprojektet sker i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

Skiss: Wingårdhs 

Tillsammans med NSVA har NCC planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för bygget av det nya vattentornet. Parterna har även enats om ett riktpris för entreprenaden och beslut om byggstart är nu fattat.

Vattentornet byggs för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.  Förutom själva vattentornet ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad i NCC:s uppdrag.

Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och bestå av en ring av betong med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet kommer att strömma genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen.

– Utförandet är tekniskt komplicerat med en innovativ och unik design. Genom samverkansavtalet med NSVA har vi tillsammans hittat hållbara och effektiva lösningar för byggprocessen och ser nu fram emot att påbörja byggnationen av vattentornet, som blir ett fantastiskt landmärke för Helsingborg, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Planerad byggstart är i mars 2018 och det nya vattentornet beräknas tas i drift 2020. Helsingborgs stads befintliga vattentorn på Fredriksdal, byggt 1962, kommer fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Ordern om cirka 270 MSEK registreras i första kvartalet 2018 i affärsområdet Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Flink, avdelningschef NCC Infrastructure, jorgen.flink@ncc.se, 070 618 10 59
Tove Stål, presschef NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, +46 76 521 61 02

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.