Invigning av Dome of Visions på Lindholmen, Göteborg

Den 12 juni invigs Dome of Visions på Lindholmen intill Chalmers tekniska högskola i Göteborg. En ny plats och arena för dialog om hållbarhet, digitalisering och innovation.  Tomas Carlsson, nytillträdd koncernchef NCC, är på plats tillsammans med företrädare för våra samarbetspartners Chalmers, Volvo och Lindholmen Science park för att berätta mer om framtiden i en av Sveriges starkast växande regioner.

Datum:            12 juni 2018

Tid:                    15.30 – 17.30

Plats:                Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg

15:30                  Dörrarna öppnas

15.45 – 16:15    Tomas Carlsson, koncernchef NCC hälsar välkommen och inleder panelsamtal med
Anna Dubois, Prorektor och vVD Chalmers, Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer Volvokoncernen, Maria Hedlund, tf VD Lindholmen Science Park under ledning av moderator Anna Trane

16:15 – 17:30   Underhållning, mingel och lättare förtäring

Nu är det dags att öppna dörrarna till Göteborgs spektakulära mötesplats Dome of Visions på Lindholmen. I detta visionära klimatskal skapas ett rum för dialog kring innovation och hållbar utveckling inom en rad områden. Tillsammans med våra samarbetspartners Volvokoncernen, Chalmers och Lindholmens Science Park kommer vi de kommande åren fylla Dome of Visions med spännande och oväntade möten, insikter och idéer inom hållbarhet och innovation med människan i centrum.

Under invigningen berättar nyckelpersoner från NCC, samt representanter från våra samarbetspartners, mer om byggnaden, bakgrunden till projektet samt om planerna framöver. Välkommen att delta, tillsammans med politiker och representanter från näringslivet.

Dome of Visions kommer närmast från Stockholm där den under två års tid stått vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under denna tid har Dome of Visions varit kokpunkten för över 500 olika events och tagit emot hundratusentals besökare från hela världen.

För anmälan till invigningen och intervjuförfrågningar kontakta:
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, 0708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

Om Dome of Visions. Den sfäriska byggnaden som nu uppförs i Göteborg är i trä och transparent material med en diameter 21 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och odlingar. Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet. Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions för NCC i Köpenhamn 2013, vilket var NCC:s första dome.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.