NCC med och startar Barkarby Science med Järfälla kommun

NCC är med och startar Barkarby Science tillsammans med Järfälla kommun i samarbete med ett antal ledande företag och akademi. Barkarby Science är en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad.

– NCC ser stora möjligheter med Barkarby Science. Här kommer vi att kunna driva forsknings- och utvecklingsarbete i verkliga projekt och i samverkan med aktörer från andra branscher. Detta ligger helt i linje med hur NCC vill driva sitt utvecklings- och hållbarhetsarbete och om att skapa inkluderande städer, säger Jan Byfors, Chief Technical Officer (CTO) på NCC.

Järfälla är en kommun i stark expansion som utvecklas till en knutpunkt med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och samhällsservice.

–Det här är ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun. Det är också otroligt glädjande att Södertörns högskola har valt att samarbeta med Barkarby Science när vi nu tillsammans med några av branschens största aktörer utvecklar – och ger möjlighet att tillämpa – framtidens lösningar inom stadsbyggnad, mobilitet och smarta energilösningar, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad (S).

Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättning för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktig hållbar stadsutveckling kommer att användas.

Med från starten är förutom NCC, Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, Järfällahus, Scania och Skanska, Södertörns högskola, och det förs långt gångna samtal om samarbete med KTH.

Ärendet om bildande av Barkarby Science beslutas på kommunstyrelsen i Järfälla den 4 december och därefter i kommunfullmäktige den 18 december.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Byfors, CTO, NCC jan.byfors@ncc.se, 070 575 64 37

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08 580 282 86

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070 002 33 92

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC anna.trane@ncc.se 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.