NCC i konsortie med Wayss & Freytag tilldelas deletapp i Västlänken för 3,8 Mdr SEK

NCC och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG i konsortie har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Ordervärdet uppgår till totalt 3,8 Mdr SEK och avtalet beräknas att undertecknas i början av december.

Det totala uppdraget består av att bygga Västlänkens tunnel som sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Byggstart är planerad till våren 2018 och projektet beräknas pågå fram till och med 2026.

Uppdraget utförs av NCC och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG i konsortie med cirka 50 procentig ägarandel vardera. NCC kommer registrera ordern i fjärde kvartalet 2017 i affärsområdet Infrastructure, under förutsättning att beslutet inte överklagas innan avtalsspärren går ut den 7 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.