NCC bygger 88 hyresrätter i Sundsvall

NCC har fått i uppdrag av Mitthem AB i Sundsvall att bygga två NCC Folkboende med totalt 88 hyresrätter i området Bosvedjan strax norr om Sundsvalls centrum. Ordervärdet uppgår till 98 MSEK.

Uppdraget är en totalentreprenad och ryms inom Saboavtalet. NCC Folkboende är välplanerade hyresrätter med hög boendekvalitet och låg driftskostnad. Husen har även låg byggkostnad och kort byggtid tack vare noggrann planering och en standardiserad produktion.

―Den stora bristen på hyresrätter i Sundsvall och särskilt i området Bosvedjan gör att detta blir ett välkommet tillskott i området. Genom att bygga standardiserat och yteffektivt får våra bostadssökande möjlighet till nyproducerade hyreslägenheter till en rimlig hyra, säger Lotta Björklund, vd på Mitthem AB.

De två husen har åtta våningar vardera och består av lägenheter med ett, två eller tre rum och kök i storlekar mellan 35 och 59 kvadratmeter. Marken sluttar så första våningen kommer att vara i suterräng med ett entrétorg mellan huskropparna. Samtliga lägenheter kommer ha inglasade balkonger vilket ger fina förutsättningar att ta del av årstidsväxlingarna.

Husen byggs i ett skogsnära område med närhet till motionsspår och det kommer också byggas en solcellsanläggning på varje hustak, avfallshantering, parkeringsplatser för både cyklar och bilar samt en lekplats.

― Att tillsammans med Mitthem AB få möjlighet att bygga klimatsmart och miljömedvetet boende i Sundvall är positivt. Husen har även låg energianvändning och låga drift- och underhållskostnader i grunden, säger Petter Lundqvist, produktionschef på NCC.

Arbetet inleds omgående med markberedning. Husen förväntas klara för inflyttning i slutet av 2019. Affären orderregistrerades i sista kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Lundqvist, produktionschef, NCC Building, 070-370 69 27
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norr, NCC AB 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.