Uppdatering kring aktuella tvister

Med anledning av nyligen avgjorda och pågående tvister vill NCC meddela följande gällande förväntad resultatpåverkan. 

Tingsrätten i Göteborg avslog nyligen NCC:s yrkande gällande den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården i Göteborg som stod klar hösten 2012. NCC delar inte tingsrättens uppfattning och kommer att överklaga domen. NCC avsätter dock totalt 43 MSEK motsvarande vite och motpartens rättegångskostnader. Avsättningarna belastar NCC:s resultat i det andra kvartalet.

Avgjorda tvister gällande infrastrukturprojekt i Norge gör att NCC minskar gjorda reserveringar vilket påverkar resultatet i andra kvartalet positivt.

Sammantaget förväntas resultateffekten för NCC bli begränsad i andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 0708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.