NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

På ncc.se/annualreport2021 finns det möjlighet att ladda ner hela eller delar av årsredovisningen i pdf-format samt att ta del av en kortare digital presentation av 2021. Den svenska årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen finns i år även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

NCC har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta NCC på ir@ncc.se , NCC AB, 170 80 Solna, eller 08-585 510 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och chef IR, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, kl 14.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.