NCC får förlängt ramavtal med NSVA för VA-arbeten

NCC har under sammanlagt åtta år haft ramavtal med Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, avseende mindre VA-entreprenader. När det nyligen var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende i upp till åtta år.

Foto: Studio-E

– Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med NCC som fungerar mycket bra. NCC har stor kompetens inom vatten- och avloppsfrågor och dess storlek ger trygghet och flexibilitet vid såväl planerade VA-arbeten som akuta driftstörningar, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA.

Ramavtalet löper i ett år, med option på ytterligare sju år som förlängs ett år i taget, och omfattar avrop av enskilda VA-entreprenader inom NSVA:s verksamhetsområde i nordvästra Skåne. Huvudsakligen omfattar ramavtalet planerade arbeten såsom byggnation och reparation av VA-ledningar och pumpstationer, men kan även innebära felavhjälpande arbete vid akuta driftstörningar.

Uppdraget sker i samverkan, där NCC och NSVA tillsammans bidrar med sin respektive erfarenhet och kompetens för att planera de löpande uppdragen inom ramavtalet.

NCC har hela kompetenskedjan för att genomföra såväl små som stora VA-projekt från ax till limpa och specialistkompetens inom exempelvis schaktfritt ledningsbyggande, hållbar dagvattenhantering och VA-process. Utöver dessa specialistfunktioner har NCC regionala avdelningar för mark och anläggning med stor erfarenhet och kompetens av att anlägga och förnya VA-infrastruktur.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med NSVA under det tidigare ramavtalet som löpt under de senaste åtta åren. Detta nya ramavtal understryker vår goda relation och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete, säger Mikael Thulin, produktionschef, NCC Infrastructure.

Uppdraget, som väntas uppgå till cirka 40 MSEK per år, orderregistreras löpande i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Thulin, produktionschef, NCC Infrastructure, 070–579 60 84
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC Syd, 076–521 53 43

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.