NCC och Örebro kommun överens i asfaltsavtal

 NCC och Örebro kommun har förlikats kring ett asfaltsuppdrag som funnits mellan parterna. Därmed är ärendet avslutat. 

I samband med en medlingsprocess via Örebro tingsrätt har NCC och Örebro kommun nått en förlikning gällande ett avtal för löpande asfaltsunderhåll som NCC och Örebro kommun tecknade 2016. I samband med förlikningen är ärendet avslutat.

NCC har tidigare gjort avsättningar vilket innebär att uppgörelsen endast får en marginellt negativ påverkan på resultatet i affärsområde Industry i det tredje kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jansson, Head of NCC Asphalt, 076-521 54 44
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.