NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 är publicerad

Nu finns NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 tillgänglig digitalt på www.ncc.se/ir

NCC har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen utan att göra den tillgänglig digitalt. Det finns möjlighet att ladda ner hela eller delar av årsredovisningen i pdf-format samt att ta del av en kortare digital presentation av 2020 samt en kommentar från vd Tomas Carlsson på annualreport.ncc.se.               

För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt finns möjlighet beställa en tryckt årsredovisning genom att kontakta ir@ncc.se.                          

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2021, kl 11.30.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.