Valberedningens förslag till årsstämman avseende NCC:s styrelse

Valberedningen har beslutat föreslå omval av Alf Göransson som styrelseordförande vid årsstämman.

Alf Göransson är styrelseledamot sedan 2019 och valdes till ordförande 2020. Vidare har valberedningen beslutat föreslå omval av ledamöterna Geir Magne Aarstad (ledamot sedan 2017), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Simon de Château (ledamot sedan 2020), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018) samt Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017).

NCC:s valberedning består av Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB, Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder, Peter Guve, förvaltare AMF Fonder och Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viveca Ax:son Johnson, ordförande valberedningen NCC,
08-788 50 18, vaj@nordstjernan.se

Anna Rasin, t f presschef, NCC, 072-242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.