NCC bygger kontorshus för socialtjänsten i Västerås

NCC ska tillsammans med Hemfosa bygga en ny kontorsfastighet för att samla socialtjänstens verksamhet i Västerås. Uppdraget utförs i partnering och ordern uppgår till cirka 250 MSEK.

– Socialtjänsten vill samlokalisera sina verksamheter i ett hus, en väg in, för att skapa tydlighet och bästa möjliga möte för alla besökare. Tillsammans med NCC får vi en trygg och öppen byggprocess och kan skapa ett välkomnande, flexibelt, hållbart och kostnadseffektivt hus för viktiga samhällsverksamheter, säger Maria Liderås, regionchef Hemfosa Fastigheter AB.

Socialtjänstens hus kommer att samla Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten och uppförs centralt nära Centralstationen. Uppdraget avser nybyggnation av kontorsfastigheten Sigurd 6. Huset omfattar cirka 7 800 kvadratmeter och kommer till största delen att rymma moderna och flexibla kontorsytor.  

Huvudentrén ska ge ett välkomnande intryck och entréplanet blir ett öppet plan med reception för mottagande av besökare. Här kommer det även att finnas plats för en verksamhetslokal för handel, butik eller café som ska bidra till en öppen och trygghetsskapande miljö mot gatan. Under markplan byggs ett garage med cirka 60 platser med plats för bilpool och laddplatser.

Socialtjänstens hus får gedigna, hållbara och naturliga material, som trä, tegel och puts. Huset ska även miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ett bra klimatskal och låg energiförbrukning.

– NCC har gedigen erfarenhet av att bygga moderna kontorshus. Genom att bilda en gemensam organisation tillsammans med vår uppdragsgivare skapar vi gemensamma mål och hjälper varandra att lösa uppdraget på bästa sätt. På så vis säkerställer vi att det skapas trygga, välkomnande och tillgängliga miljöer för både medarbetare och besökare, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.  

Markarbeten påbörjas efter årsskiftet och huset beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2021.

Samarbetet genomförs i partnering, en samarbetsform där parterna genomför uppdraget med projektets bästa i fokus. I den första fasen har parterna gemensamt arbetat fram handlingar och riktpris för projektet och nu har entreprenadkontraktet tecknats.  

Affären om 250 MSEK registreras i det fjärde kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden, 070-311 61 26

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.