NCC och LKAB inleder långsiktigt samarbete för byggprojekt i Malmfälten

NCC och LKAB har ingått ett långsiktigt strategiskt samarbete och tecknat avsiktsförklaringar kring kommande byggprojekt för koldioxidfri järnsvampstillverkning i Malmfälten. Den första delen handlar om byggnation av en direktreduktionsanläggning och kringliggande infrastruktur i Malmberget. Arbetet har redan inletts.

Foto: Joakim Kröger, NCC

Enorma investeringar krävs för att förverkliga en fossilfri framtid och här spelar projekten i norra Sverige en viktig roll. LKAB planerar ett av de största industriprojekten i svensk historia där företaget ska utveckla produktion av koldioxidfri järnsvamp. Investeringarna ställer exceptionella krav på kompetens, logistik och ledarskap.

– Vi planerar idag för en successiv expansion och omställning av vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft och få ner koldioxidutsläppen i järn- och stålindustrin under en lång period av stora investeringar i norr med början i Gällivare. Med våra växande mineraltillgångar av högkvalitativ malm, Sveriges näst intill fossilfria elsystem och den teknik vi utvecklat inom HYBRIT-samarbetet så driver vi på för att skapa de fossilfria industriella värdekedjor som ska bygga vår och svensk industris konkurrenskraft. För oss är det viktigt att knyta till oss partners med kompetens, kapacitet och erfarenhet av den typen av utmaningar vi ser framför oss, säger Jan Moström vd och koncernchef LKAB.

NCC och LKAB ska samarbeta från början så att erfarenheter, information och kunskap kan användas i och löpande utveckla de kommande byggprojekten. Första projektet rör den planerade direktreduktionsanläggningen och kringliggande infrastruktur i Malmberget.

− Vi tar nästa steg mot att förverkliga våra planer genom ett långsiktigt samarbete med NCC. Genom att samarbeta tätt från början kan NCC bidra med expertis i hela planeringen och också bygga strukturkapital, arbeta med kunskapsåterföring mellan projekt och ta ett helhetsansvar för dessa stora byggprojekt. Det är också viktigt för oss med en partner som kan driva säkra och funktionella projekt och som delar våra värderingar, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

− Industrin står inför ett systemskifte och behöver helt nya och andra kompetenser jämfört med tidigare. Genom att komma in tidigt i processen för dessa banbrytande utvecklingsprojekt så kan vi som entreprenörer bidra med både resurser och specialistkompetens för att kunna genomföra detta på bästa sätt. Vi har en spännande tid framför oss tillsammans med LKAB, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Arbetet med planering har redan inletts och bedrivs inom affärsområde NCC Green Industry Transformation. Tidplaner och projektkostnader är för närvarande inte fastställda. Projekten ingår därför inte i NCC:s orderingång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, tove.stal@ncc.se, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.