NCC bygger Hokksunds reningsverk i Norge

På uppdrag av Övre Eiker kommun i sydöstra Norge ska NCC bygga Hokksunds nya reningsverk. Byggnationen inleds i början av 2023 och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

Illustration: NUNO Arkitektur  

NCC, kommunen och övriga samarbetspartners har sedan början av 2022 arbetat med projektering och förberedelser inför byggnationen. Nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt och bygget kan starta.

– Reningsverk är komplexa konstruktioner, som kräver gedigen kompetens och erfarenhet för att få fram en bra slutprodukt. Det är den kompetensen vi har på NCC och vi ser fram emot att tillsammans med kunden och andra partners bygga ett framtidssäkrat reningsverk för kommunens invånare, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Det nya reningsverket i Hokksund blir en modern anläggning och kommer få en fördubblad kapacitet när det är utbyggt. I uppdraget ingår även att utforma en anläggning som kan användas till utbildning av reningsprocessen och som kan visas upp för besökande.

Projektet har högt ställda miljömål. Till exempel ska en värmepump installeras som återvinner värme från renat spillvatten, solpaneler, och projektet ska även ta fram en växthusgasredovisning. Efter färdigställandet kommer reningsverket ha en utökad reningsprocess som inkluderar kväverening och en åtstramning av fosforrening till 95 procent, vilket får positiva effekter för Drammenälven och kommer bidra till en renare Oslofjord.

Byggnationen inleds i början av 2023 och beräknas färdigställt i början av 2025.

Affären om cirka 350 MSEK orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC AB, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.