NCC bygger ny simhall i Säffle

NCC har fått i uppdrag att i samverkan med Säfflebostäder projektera samt bygga en ny simhall i Säffle. Uppdraget är en totalentreprenad och utförs i partnering. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 220 MSEK.

– Simhallen är en del av den totala attraktionskraften som vi vill skapa i Säffle. Beslutet att bygga simhallen är kommunens största investering hittills och öppnar för många olika verksamhetsmöjligheter som till exempel friskvård, träning, tävlingar och så vidare, säger Dag Rogne, kommunalråd i Säffle kommun.

 Projektet genomförs från och med nu i två faser. I det första skedet, Fas 1, arbetar NCC och Säfflebostäder tillsammans med projektering av systemhandlingar och detaljerade kostnadsberäkningar. Byggstart sker i Fas 2, efter överenskommelse om utformning, genomförande och riktpris.

 Det var i juni 2016 som NCC fick i uppdrag av Säffle kommun att tillsammans med företrädare för kommunen och Säfflebostäder ta fram förslag till utformning av en ny simhall. Flera förslag inklusive kalkyler och underhållsbudgetar har presenterats för kommunen. Säffle kommun har nu gett NCC och Säfflebostäder i uppdrag att ta fram bygghandlingar och riktpris för en simhall med en 50 metersbassäng.

– NCC och Säffle kommun har haft en mycket god samverkan i utredningsfasen. En samverkan som nu fortsätter. Att driva projekt i partnering är ett optimalt arbetssätt i komplexa projekt med många aktörer inblandade. Vi har också stor erfarenhet av att tillsammans med våra vatten- och miljöspecialister inom NCC Badhus bygga simhallar och badanläggningar som kommer väl till pass här, säger Peter Höög, avdelningschef NCC Building.

Simhallen uppförs på Tegnérområdet. Byggstart är planerad till hösten 2017 och den nya simhallen beräknas stå klar i början av 2019.

Ordern beräknas registreras i det tredje kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Höög, avdelningschef NCC Building, 072-572 17 04
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Sverige Öst, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.