NCC får i uppdrag av Hybrit att anlägga ett bergrum för vätgaslagring i Luleå

NCC har fått i uppdrag av Hybrit Development att anlägga ett bergrum för den pilotanläggning för vätgaslagring som ska byggas i Svartöberget, Luleå. Anläggningen är en del av HYBRIT-initiativet som ska möjliggöra fossilfri stålproduktion. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan.  


Foto: Åsa Bäcklin, HYBRIT

Hybrit Development ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall och pilotanläggningen för vätgaslagring är en del i parternas gemensamma initiativ för framtidens fossilfria järn- och ståltillverkning, som ska ge ett minskat koldioxidavtryck i stålindustrin. Anläggningen ska byggas vid LKAB:s industriområde i Svartöberget i Luleå.

- Stålindustrin är en av de branscher som genererar mest koldioxidutsläpp vilket är en global utmaning. Med byggandet av vätgaslagret läggs ytterligare en viktig byggsten till HYBRIT-pilotanläggningen i Luleå. Lagret ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i HYBRIT.

NCC:s uppdrag är att bygga det bergrum på cirka 100 kubikmeter där vätgasen ska lagras. I nästa steg klär projektet in bergrummet med ett utvalt material som tätskikt. Arbetet med att anlägga bergrummet utförs under jord där lagrets högsta nivå ligger ca 30 meter under markytan. Ovan jord ska även en kompressoranläggning byggas.

– NCC har tidigare erfarenhet av att bygga bränsleanläggningar och gaslager i bergrum och dessa erfarenheter tar vi med oss till detta spännande projekt. Vi ser fram emot att tillsammans med Hybrit Development bygga en pilotanläggning som möjliggör fossilfri stålproduktion i framtiden, säger Stefan Olsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Parterna har under en första fas planerat projektet och nu inleds bygg- och anläggningsfasen som beräknas vara färdigställd i första kvartalet 2022.

NCC:s uppdrag är en utförandeentreprenad i samverkan. Ordern uppgår till cirka 40 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Olsson, produktionschef, NCC Infrastructure, 070-267 25 20.
Anni Axelsson, kommunikationspartner norr, NCC, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.