NCC medverkar i Vinnova-projekt för minskad energiåtgång

Som ett steg på vägen att halvera klimatpåverkan till 2030 är NCC med och utvecklar en metod för att minska energiåtgången i torkprocessen för betong och flytspackel. Genom fuktsensorer ska man bättre kunna styra de värmefläktar som används vid torkning av materialen. Målet är att minska energianvändningen med 50 procent. Projektet genomförs tillsammans med El-Björn och InviSense och finansieras av Vinnova.


Fuktsensorer som rapporterar fuktnivå och temperatur. Foto: Invisense

– För att accelerera arbetet med att minska vår klimatpåverkan behöver vi jobba tillsammans med våra leverantörer, denna innovation är gränsöverskridande och en av de första i sitt slag, säger Christina Claeson-Jonsson, chef forskning och innovation på NCC.

I Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn, sätts målet av byggsektorn att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Energianvändning i samband med nybyggnation är en av delarna i branschens klimatpåverkan som behöver minska. Samarbetet mellan NCC, El-Björn och InviSense är ett steg i att digitalisera byggprocessen för att minska klimatpåverkan och startades när Vinnova efterlyste innovationer för minskad elanvändning.

Innovationen baseras på InviSense fuktsensorer som installeras i flytspackel och dagligen rapporterar fuktnivå och temperatur. Genom utbyte av data och information mellan sensorerna och El-Björns system möjliggörs optimering av torkprocessen och inomhusklimatet. Torkinsatserna fokuseras där fuktsensorerna visar att materialet fortfarande är blött, och ingen energi behöver ödslas där materialet redan är torrt. NCC använder redan tekniken vid bygget av Nyköpings lasarett.

– Med den nya informationen i systemet, så tror vi att vi kan minska uppvärmningsenergin för att torka ut avjämning med cirka 50 procent i ett byggprojekt. Bra för miljön, bra för elsystemet, bra för den som betalar för elen – ja det finns inga förlorare, säger Sandra Appleby, projektledare på InviSense och Christian Harström, Head of Product på El-Björn.

Förutom att minska klimatavtrycket i byggprojekt, minskar projektet även kostnaden för elanvändning och omfördelar den till tider då elnätet har lägre belastning. Tester av systemet kommer att utföras efter sommaren på av NCC utvalda pågående byggprojekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg,  presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.