Styrelsens förslag till utdelning i NCC - rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

Styrelsen i NCC AB har vid sitt möte idag beslutat föreslå en utdelning på 4,00 (8,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. NCC publicerar också idag sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018.

- NCC:s resultat för helåret präglas av omvärderingarna som gjordes i tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet är ett steg i rätt riktning med stark orderingång och kassaflöde. De bedömningar av bolagets status och förändringsplanen som presenterades i oktober ligger fast, säger Tomas Carlsson, koncernchef NCC.

- När det gäller utdelningen väljer styrelsen att agera i linje med en mer försiktig princip och skapa ökad finansiell flexibilitet för NCC, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

I enlighet med regelverket i MAR gör bolaget bedömningen att information om utdelning kan avvika från förväntningarna och väljer därför att offentliggöra denna information samt tidigarelägga publicering av bolagets rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018.

Ett informationsmöte med integrerad telefonkonferens hålls den 30 januari kl. 10.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 566 427 07 (SE), +44 333 300 92 66 (UK) eller +1 844 625 15 70 (US) fem minuter före konferensens start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC, +46 70 354 80 35, johan.bergman@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 18:10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.